MediOrganizer

APLIKACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PRINCIPY

Systém MediOrganizer byl vyvinut jako aplikace pro objednávání a plánování vyšetření pacientů ve zdravotnických zařízeních, která usnadňuje měření a vyhodnocování kvality péče o pacienty v souvislosti s plánováním a prováděním vyšetření. Umožňuje personálu/obsluze vyhledávat volné termíny pro dané vyšetření napříč zařízením, a to i pro sady několika různých vyšetřeni. Systém provádí automatickou kontrolou kolize jiných rezervací pro daného pacienta, což podstatně ovlivňuje celkovou dobu, kterou pacient stráví ve zdravotnickém zařízení.
MediOrganizer obsahuje také funkcionalitu pro podporu procesu vyvolávání pacientů a řízení front čekajících pacientů, včetně přeposílání mezi ambulancemi, vyšetřovnami, přístroji.
Ve spojení s portálem MediShare je možné rozšíření o funkce online rezervace termínů pro pacienty nebo externí (spolupracující) lékaře nebo zdravotnická zařízení.
Intuitivní ovládání s možností propojení s jinými systémy zvyšuje komfort a efektivitu obsluhy ze strany zdravotnického personálu.

PŘÍNOSY

 • Optimalizace doby čekaní, zlepšuje komfort a šetří čas pacienta
 • Zvýšením efektivity vytížení kapacit pracovišť a přístrojů roste produktivita
 • Elektronická komunikace s pacientem, šetří čas personálu a snižuje počet nerealizovaných rezervací (upozornění na vyšetření emailem/sms zprávou)
 • On-line sledování stavu rezervací a jejich realizace, zlepšuje monitoring využití kapacit
 • Organizace front pacientů v čekárnách s využitím vizuálního a/nebo hlasového vyvolávání

STANDARDY A BEZPEČNOST

 • Podpora mezinárodně uznávaných zdravotnických standardů HL7 a profilů IHE
 • Podpora SOA a webových služeb
 • Podpora adresářových služeb (LDAP), možnost integrace s Active Directory
 • Podpora standardně používaných webových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, Safari)
 • Vysoká dostupnost, použití TLS/SSL na transportní vrstvě a RBAC model pro řízení přístupů na uživatelské vrstvě

TECHNOLOGIE

Podporované operační systémy

 • Linux
 • Widows
 • Mac OS X

Aplikační a databázové technologie

 • Java
 • AngularJS
 • PostgreSQL

PODPORA

Podpora provozu software a souvisejících služeb je standardně nabízena v režimech dostupnosti:

 • 24 x 7 – Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 7 dní v týdnu
 • 16/12/9 x 7 – Dostupnost 16/12/9 hodin 7 dní v týdnu. Čas dostupnosti je definovánve smlouvě o podpoře
 • 24 x 5 – Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu
 • 16/12/9 x 5 – Dostupnost 16/12/9 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu. Čas dostupnosti je definován ve smlouvě o podpoře

Na přání zákazníka je možné sjednat úpravy a rozšíření funkcionality dle individuálních požadavků.

CENA

Pro garanci ceny je třeba specifikovat požadovaný rozsah řešení.
Pro zjištění ceny nás prosím nezávazně kontaktujte.

Úspěšné realizace

PŘIPRAVENI ZAČÍT?

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o našich produktech, je spojit se přímo s naším týmem, který dokáže navrhnout řešení přímo pro Vaše zařízení, a to s ohledem na bezpečnost a soukromí.