MaRIS

KOMPLEXNÍ DATOVÝ SYSTÉM PRO MAMOSCREENINGOVÁ CENTRA

PRINCIPY

Systém MaRIS byl vytvořen pro pokrytí datových potřeb v mamoscreeningových centrech. Software vychází z potřeb uživatelů systémů v mamocentrech. Tyto potřeby jsou velice rozsáhlé a proto je nutné, aby je systém pokryl komplexní funkcionalitou. Systém umožňuje spravovat veškerou agendu týkající se objednávání pacientů na vyšetření. Systém vyhoví také doktorům a asistentům k sepsání zdravotnické dokumentace, kterou je možné variabilně nastavit do různých částí – první čtení, druhé čtení, dodatek apod. MaRIS dále intuitivně vede uživatele k vytvoření dávek pojišťovnám – vykazování. Součástí systému jsou také integrační služby, které zajistí napojení na různé pacientské registry.
Ve spojení s portálem MediShare je možné rozšíření o funkce online rezervace termínů pro pacienty nebo externí (spolupracující) lékaře nebo zdravotnická zařízení.
Intuitivní ovládání s možností propojení s jinými systémy zvyšuje komfort a efektivitu obsluhy ze strany zdravotnického personálu.

PŘÍNOSY

 • Komplexní systém – “Vše v jednom”
 • Zvýšením efektivity vytížení kapacit pracovišť a přístrojů roste produktivita
 • Elektronická komunikace s pacientem, šetří čas personálu a snižuje počet nerealizovaných rezervací (upozornění na vyšetření emailem/sms zprávou)
 • Intuitivní psaní lékařské dokumentace, které lze různě přizpůsobovat potřebám personálu
 • Jednoduché a přehledné vykazování služeb
 • Integrační služby, které zajistí propojení s registry pacientů

STANDARDY A BEZPEČNOST

 • Podpora mezinárodně uznávaných zdravotnických standardů HL7 a profilů IHE
 • Podpora SOA a webových služeb
 • Podpora adresářových služeb (LDAP), možnost integrace s Active Directory
 • Podpora standardně používaných webových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, Safari)
 • Vysoká dostupnost, použití TLS/SSL na transportní vrstvě a RBAC model pro řízení přístupů na uživatelské vrstvě

TECHNOLOGIE

Podporované operační systémy

 • Linux
 • Widows
 • Mac OS X

Aplikační a databázové technologie

 • Java
 • AngularJS
 • PostgreSQL

PODPORA

Podpora provozu software a souvisejících služeb je standardně nabízena v režimech dostupnosti:

 • 24 x 7 – Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 7 dní v týdnu
 • 16/12/9 x 7 – Dostupnost 16/12/9 hodin 7 dní v týdnu. Čas dostupnosti je definovánve smlouvě o podpoře
 • 24 x 5 – Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu
 • 16/12/9 x 5 – Dostupnost 16/12/9 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu. Čas dostupnosti je definován ve smlouvě o podpoře

Na přání zákazníka je možné sjednat úpravy a rozšíření funkcionality dle individuálních požadavků.

CENA

Pro garanci ceny je třeba specifikovat požadovaný rozsah řešení.
Pro zjištění ceny nás prosím nezávazně kontaktujte.

Úspěšné realizace

PŘIPRAVENI ZAČÍT?

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o našich produktech, je spojit se přímo s naším týmem, který dokáže navrhnout řešení přímo pro Vaše zařízení, a to s ohledem na bezpečnost a soukromí.