MediBus

FLEXIBILNÍ INTEGRACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A APLIKACÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PRINCIPY

Principem integrace je vlastně „propojení“ funkcionalit a dat určitých systémů, které nám umožní řídit a modifikovat procesy podporované těmito systémy. Aby bylo možné takové integrace dosáhnout je třeba ji realizovat jako sběrnici, k níž jsou jednotlivé systémy připojeny. Přes tuto sběrnici pak každý připojený systém poskytuje svoje služby (funkce i data) ostatním systémům. Není tedy nutné vytváření komunikačních rozhraní mezi všemi systémy navzájem, ale každý systém má jedno komunikační rozhraní k integrační sběrnici (MediBUS). V případech, kdy je to vhodné nebo potřebné, lze v rámci integračního prostředí MediBUS vytvářet vlastní datová úložiště, která nám mohou zrychlit a zefektivnit přístup těmto datům.
Takto koncipované integrační prostředí je velmi variabilní, což zvyšuje flexibilitu změn a současně je efektivní, protože při integraci systému nebo aplikace stačí vytvořit pouze rozhraní k integračnímu prostředí.

PŘÍNOSY

 • Transparentní propojení a koexistence stávajících informačních systémů
 • Zvýšení dostupnosti a využitelnosti dat integrovaných systémů
 • Snížení nákladů a zvýšení flexibility při implementaci změn do aplikačního prostředí
 • Rychlejší a levnější implementace nových systémů díky využití standardů a SOA
 • Modelování procesů a jejich monitorování

STANDARDY A BEZPEČNOST

 • Podpora mezinárodně uznávaných zdravotnických standardů DICOM, HL7 a profilů IHE
 • Podpora SOA a webových služeb
 • Podpora adresářových služeb (LDAP)
 • Podpora standardně použivaných webových prohlížečů
 • Vysoká dostupnost, použití TLS/SSL na transportní vrstvě a RBAC model pro řízení přístupů na uživatelské vrstvě patří k základním vlastnostem MediBUSu.

TECHNOLOGIE

Podporované operační systémy

 • Linux
 • UNIX
 • Widows

Aplikační a databázové technologie

 • Ensemble
 • Caché
 • Javascript

PODPORA

Podpora provozu software a souvisejících služeb je standardně nabízena v režimech dostupnosti:

 • 24 x 7 – Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 7 dní v týdnu
 • 16/12/9 x 7 – Dostupnost 16/12/9 hodin 7 dní v týdnu. Čas dostupnosti je definovánve smlouvě o podpoře
 • 24 x 5 – Nepřetržitá dostupnost SW/služby tzn. 24 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu
 • 16/12/9 x 5 – Dostupnost 16/12/9 hodin 5 dní v týdnu, tj. v pracovních dnech. Dostupnost SW/služby není garantována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu. Čas dostupnosti je definován ve smlouvě o podpoře

Na přání zákazníka je možné sjednat úpravy a rozšíření funkcionality dle individuálních požadavků.

CENA

Pro garanci ceny je třeba specifikovat požadovaný rozsah řešení.
Pro zjištění ceny nás prosím nezávazně kontaktujte.

Úspěšné realizace

PŘIPRAVENI ZAČÍT?

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o našich produktech, je spojit se přímo s naším týmem, který dokáže navrhnout řešení přímo pro Vaše zařízení, a to s ohledem na bezpečnost a soukromí.